یاریزان - یانەی وەرزشی تەناهی

Programme Background Image
موسم 1
الحلقة 83
یاریزان - یانەی وەرزشی تەناهی
موعد البث