یاریزان - یانەی وەرزشی تەناهی

Programme Background Image
Season 1
Episode 83
یاریزان - یانەی وەرزشی تەناهی
Airing Time