جەژنا سەگان لی وەلاتی نیپال

لی وەلاتی نیپالی رۆژەک ژ سالی بو ریزلێنان ل سەگان هاتیە دەستنیشان کرن

لی وەلاتی نیپالی رۆژەک ژ سالی بو ریزلێنان ل سەگان هاتیە دەستنیشان کرن ، سەگ لی ویی وەلاتی رێز لی دئیتە گرتن چونکی وەک نوينەریم <یاماراج> یان خوداین مەرنی دەزانن و هزر دەکەن کو رێز گرتنا وان تەمەنی مرۆڤان زیدەتر لی دەکەت.

 

بویە لی ڤی رۆژی دا لی جهین تایبەت یین ئاژەلان ب گولان تینەخەملاندن و ناڤ چاڤین وان (تیکا)یا کو ئاماژەیەکا ب رەنگی سور تینە رازاندن کو ئاماژەیەکا تایبەتا ئاینی و گەلی هندویانە بوو تەبروکا وان.