ئاكرى .. رێيا سه ره كى يا گه ليێ زنتا هاته ڤه كرن

ب ئه گه رێ هاتنا رێژه يه كا زوورا بارانێ ل قه زا ئاكرى و دووروبه ر بويه ئه گه رێ هاتنا خارا هن به رێن مه زن ل چيايى ب سه ر جادا سه ركى يا گه لیێ زنتا كو رێيا سه ره كى يه دناڤبه را قه زا ئاكرێ وناحيا دينارته.

 دڤى ده رباره ى دا نعمان سليم خان رێڤه به رێ شاره وانيا دينارتێ دا ديار كرن كو تيمێن وان كارينه جادا سه ركى پاقژ بكه ن و دى نهادا هاتنوچون وه ك به رى لى هاتيه و ب هێسانى وه لاتى دكارن هاتنوچونا خو ئه نجام بده ن بێ هيچ كێشه و گرفته ك

پ/ رێنجبه ر محمد