تونێلی پیرمام

Programme Background Image
Season 1
Episode 3
چه‌ند و چۆن
Airing Time