یاریزان - یانەی وەرزشی رەواندز

Programme Background Image
Season 1
Episode 64
یانەی وەرزشی رەواندز
Airing Time